Rehberlik Bölümü

Gündoğdu Koleji Anaokullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çalışmaları “Gelişim” odaklıdır. Amacımız çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim alanlarını yakından takip etmek ve gerekli durumlarda destek vermektir. Gelişimin en hızlı sürecini yaşadığı bu dönemde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi çalışmaları okul-aile iş birliği içerisinde yürütülür. Okul-aile iş birliğini sağlıklı kurabilmek adına, öğrenci-öğretmen-veli üçgeni arasında iletişimi sağlamak oldukça önemlidir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi çalışmaları beş temel alana yönelik hazırlanır ve gerçekleştirilir:


Okula Uyum:

Anaokuluna başlangıç çocuk ve veli için bir uyum sürecini gerektirir. Bu dönemde, çocuğun uyum sürecini sağlıklı geçirebilmesi adına hem çocuğa hem de veliye ihtiyaç duyulan destek verilir.


Bireysel Farklılıklar:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi çalışmalarının odağında her öğrencinin bireysel farklılıkları yer alır. Çocukların bireysel farklılıklarını fark etmek ve tanımak ile ilgili çalışmalar yapılır. Çalışmalar öğretmen ve veli ile paylaşılır.


Gelişim Takibi:

Her öğrencinin gelişim alanlarına göre takibi yapılır. İhtiyaç duyulan alanlarda gerekli destek verilir.


Önleyici Çalışmalar:

Çocukların bireysel farklılıklarını ve aile özelliklerini tanımak ve takip etmek öncelikli önleyici-koruyucu hizmetlerdir. Özellikle bilişsel gelişim alanlarında yaşanabilecek sorunları fark edebilmek amacıyla ilgili testler uygulanır ve değerlendirilir. Bu doğrultuda gerekli yönlendirmeler öğretmen ve veli ile paylaşılır.


Aile Danışmanlığı:

Çocukların gelişimleri, davranışları ve kişilik özellikleri üzerinde aile dinamiğinin etkisi büyüktür. Bu amaçla aile danışmanlığı özellikle anaokulu sürecinde birincil öneme sahiptir.