Müzik Sınıfı

Okulumuzda müzik eğitimi ritim çalgıları, trompet, flüt gibi müzik aletlerinin ve eğitimi destekleyici zengin DVD, CD ROM ve nota arşivinin bulunduğu, bilgisayar ve projeksiyonla ders işlenebilen müzik sınıfımızda verilmektedir. Öğrencilere seslerini doğru kullanmayı, Türk ve dünya müziklerini eleştirel düşünme becerisini de kazandırarak öğretmeyi amaçlayan okulumuzda İlköğretim Kısmı’nda öğrencilerimize ritim çalgıları, bireysel çalgılar ve sınıf çalgısı (blok flüt) eşliğinde temel müzik bilgisi kazandırılırken, ilgili öğrencilerin müzik kültürlerini, estetik beğeni düzeylerini geliştirecek çalışmalar yapılmakta ve özel yeteneği olan öğrenciler bir müzik aleti çalmaya yönlendirilmektedir.

Öğretim yılı başında, gerek kendi istekleri ile gerekse öğretmenleri tarafından özel yetenekleriyle dikkati çekenler arasından seçilen öğrenciler; koro, nefesli çalgılar orkestrası, müzikli danslar, yaylı çalgılar gibi müzik gruplarına katılarak yıl içerisinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde görev almaktadırlar.