Anasayfa News & Activities Secondary School

Veli Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Veli Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
30.09.2013

 Veli Bilgilendirme toplantısında öğretmenlerimiz, yıl içerisindeki işleyecekleri konulardan, ders işleyiş şekillerinden bahsettiler.  Daha sonra okulun ve müfredatın genel işleyişi üzerinde duruldu. “Öğrenci-Öğretmen-Veli” işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi öğrencimizin başarısını artırılacağı vurgulandı. İngilizce öğretmenimiz dil eğitimi hakkında bilgi verip veliye düşen sorumlulukları aktardı. Yapılan veli toplantılara katılımın tam olması velilerimizin eğitime verdikleri önemi bir kez daha gösterdi. Toplantılara katılan tüm velilerimize teşekkür ederiz .
0 332 323 67 86 pbx

info@gundogdukoleji.com